Chuyên gia bóng đá nữ của FIFA sang khảo sát tại Việt Nam

Với những thành công của bóng đá nữ Việt Nam trong thời gian qua, FIFA đã quyết định lựa chọn VFF tham gia chương trình dự án mục tiêu về phát triển bóng đá nữ trẻ và phát triển các giải đấu dành cho bóng đá nữ trẻ trong thời gian 18 tháng.

27/02/2018 17:42:20

Hai đội dự tuyển nữ trẻ Quốc gia tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam

Theo đó, dựa trên cơ cấu, nguồn nhân lực, hệ thống giải… hiện nay của VFF, FIFA sẽ giúp lập một dự án phù hợp với thực tế của bóng đá nữ Việt Nam. Để thực hiện được điều này, từ ngày 27/2/2018 đến 4/3/2018, chuyên gia bóng đá nữ của FIFA – bà Belinda Wilson sẽ sang khảo sát và làm việc với VFF.

Trong thời gian làm việc ở Việt Nam, bà Belinda Wilson sẽ thăm trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, đội dự tuyển nữ trẻ quốc gia, đội tuyển nữ quốc gia…, đồng thời có những cuộc họp tổng kết với lãnh đạo VFF.

Hy vọng, với sự hỗ trợ của FIFA bóng đá nữ Việt Nam nói chung, bóng đá nữ trẻ và các giải đấu dành cho bóng đá nữ trẻ nói riêng sẽ có những bước phát triển tốt hơn.