Chương trình hoạt động của ĐT U23 QG trong năm 2011 (dự kiến)

TT

Công việc

Thời gian

Địa điểm

I

Tập trung đợt 1 (12 ngày)

13/6 – 24/6

Trung tâm HLTTQG Hà Nội

 

Tập huấn trong nước

14/6 – 18/6

Sân Mỹ Đình  – Hà Nội

 

Thi đấu VL2- Olympic 2012 (lượt đi)

19/6

 

 

Tập huấn trong nước

20/6 – 22/6

Sân Mỹ Đình  – Hà Nội

 

Thi đấu VL2- Olympic 2012 (lượt về)

23/6

 

 

Về địa phương

24/6

 

II

Tập trung đợt 2 (64 ngày)

10/9 – 12/11

Trung tâm HLTTQG Hà Nội

 

Tập huấn trong nước

11/9 – 20/9

Sân Mỹ Đình  – Hà Nội

 

Thi đấu VL3- Olympic 2012 (Trận 1)

21/9

 

 

Tập huấn trong nước

22/9 – 27/9

TTTT Thành Long – TP.HCM

 

Thi đấu Cúp TP. Hồ Chí Minh

28/9 – 2/10

Sân Thống Nhất

 

Tập huấn trong nước

3/10 – 18/10

Sân Mỹ Đình  – Hà Nội

 

Thi đấu VFF Cúp

19/10 – 23/10

Sân Mỹ Đình – Hà Nội

 

Tập huấn trong nước

24/10 – 29/10

Sân Mỹ Đình  – Hà Nội

 

Thi đấu SEAgames 26

1/11 – 12/11

Indonesia

III

Tập trung đợt 3 (12 ngày)

17/11 – 28/11

Trung tâm HLTTQG Hà Nội

 

Tập huấn trong nước

18/11 – 22/11

Sân Mỹ Đình  – Hà Nội

 

Thi đấu VL3 – Olympic 2012 (Trận 2)

23/11

 

 

Tập huấn trong nước

24/11 – 26/11

Sân Mỹ Đình  – Hà Nội

 

Thi đấu VL3 – Olympic 2012 (Trận 3)

27/11

 

 

Về địa phương

28/11

 


NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM