Chương trình hoạt động của ĐT bóng đá bãi biển QG năm 2010 (dự kiến)

Thời gian

Công việc

Địa điểm

18/7-12/8

Tập trung đợt 1 (26 ngày)

Nha Trang-Khánh Hòa

18/7-12/8

Tập huấn trong nước

Nha Trang-Khánh Hòa

13/8-20/8

Thi đấu AFF Cup

Nha Trang – Khánh Hòa

21/8

Các VĐV về địa phương

 

8/11-3/12

Tập trung đợt 2 (26 ngày)

Nha Trang-Khánh Hòa

8/11-3/12

Tập huấn trong nước

Nha Trang-Khánh Hòa

4/12

Đi Oman

 

6/12-17/12

Thi đấu AFC Cup

Oman

18/12

Về nước, về địa phương