Chương trình hoạt động của ĐT bóng đá bãi biển nam QG năm 2009 (dự kiến)

 

Thời gian

Công việc

Địa điểm

1/5 – 31/5Tập trung đợt 1TT Thể thao Nha Trang-K.Hoà
2/5 – 23/5Tập huấn trong nước
24/5 – 30/5Thi đấu đợt 1 Cúp Đông Nam ÁThái Lan
31/5Về nước 
7/6 – 28/6Tập trung đợt 2TT Thể thao Nha Trang-K.Hoà
8/6 – 20/6Tập huấn trong nước
21/6 – 28/6Thi đấu đợt 2 Cúp Đông Nam ÁMalaysia
29/6Về nước 
5/7 – 26/7Tập trung đợt 3TT Thể thao Nha Trang -K.Hoà
6/7 – 18/7Tập huấn trong nước
19/7 – 26/7Thi đấu đợt 3 Cúp Đông Nam ÁIndonesia
27/7Về nước 
2/8 – 23/8Tập trung đợt 4TT Thể thao Nha Trang-K.Hoà
3/8 – 15/8Tập huấn trong nước
16/8 -23/8Thi đấu đợt 4 Cúp Đông Nam ÁPhilippines
24/8Về nước, VĐV về địa phương