Cầu thủ Hoàng Danh Ngọc được giảm thời hạn thi hành kỷ luật

Hôm nay (3/11), Ban kỷ luật Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đã có quyết định số 374/QĐ-LĐBĐVN với nội dung sau:

Giảm thời hạn thi hành kỷ luật kể từ ngày 13/11/2011 đối với cầu thủ Hoàng Danh Ngọc, bị kỷ luật tại Quyết định số 04/QĐ-LĐBĐVN ngày 13/01/2011 của Ban Kỷ luật Liên đoàn Bóng đá Việt Nam.

Cầu thủ Hoàng Danh Ngọc được thi đấu trong các trận đấu chính thức ở Câu lạc bộ, đội bóng mà cầu thủ đang có hợp đồng kể từ ngày 13/11/2011 và phải chịu thời gian thử thách từ ngày 13/11/2011 cho đến ngày 13/07/2012.

Cầu thủ Hoàng Danh Ngọc, Câu lạc bộ bóng đá mà cầu thủ Hoàng Danh Ngọc đang có hợp đồng và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 3/11/2011.

Quyết định số 04/QĐ-LĐBĐVN: http://www.vff.org.vn/default.aspx?mod=DetailNews&fNewsID=15457&fCatID=22&fSncID=&fMscID=