[Cập nhật] Danh sách các khóa học từ tháng 7 đến hết năm 2023

21/07/2023 12:10:26

>> Mẫu đăng ký học viên tham dự các khóa học HLV Bóng đá 2023 do LĐBĐ Việt Nam tổ chức.

>> Mẫu tờ khai cá nhân dành cho học viên tham dự các khóa học do LĐBĐVN tổ chức năm 2023

*** Các khóa học futsal, chuyên môn về thể lực và thủ môn sẽ có thông báo sau.