Ban kỷ luật ban hành các quyết định kỷ luật liên quan đến sự cố sân Vinh

Hôm nay (2/6), Ban kỷ luật LĐBĐVN đã chính thức ban hành các quyết định kỷ luật liên quan đến sự cố mất an ninh, an toàn trên sân Vinh tại vòng 18 giải VĐQG Petro Vietnam Gas…

Hôm nay (2/6), Ban kỷ luật LĐBĐVN đã chính thức ban hành các quyết định kỷ luật liên quan đến sự cố mất an ninh, an toàn trên sân Vinh tại vòng 18 giải VĐQG Petro Vietnam Gas 2008. Cụ thể như sau:

 

* Quyết định số 347/QĐ-LĐBĐVN:

+ Điều 1: Cảnh cáo BTC SVĐ Vinh. Phạt 50 triệu đồng và cấm tổ chức các hoạt động bóng đá do LĐBĐVN tổ chức tại SVĐ Vinh kể từ ngày ký Quyết định này cho đến hết ngày 31/12/2008 do BTC SVĐ Vinh đã không đảm bảo an ninh, an toàn, để xảy ra sự cố nghiêm trọng làm tổn hại đến uy tín, danh dự của LĐBĐVN.

 

+ Điều 2: BTC SVĐ Vinh phải đền bù mọi thiệt hại cho các bên liên quan do không đảm bảo an ninh, an toàn.

 

+ Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. BTC SVĐ Vinh có trách nhiệm nộp tiền phạt theo quy định tại Điều 1 vào tài khoản của LĐBĐVN trong vòng 15 ngày kể từ ngày Quyết định kỷ luật có hiệu lực.

 

+ Điều 4: BTC SVĐ Vinh có quyền khiếu nại lên Ban giải quyết khiếu nại LĐBĐVN trong vòng 7 ngày kể từ ngày nhận được Quyết định kỷ luật.


+ Điều 5: BTC giải, Phòng tổ chức thi đấu, Phòng KHTC, các đơn vị, cá nhân có liên quan, BTC SVĐ Vinh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

* Quyết định số 348/QĐ-LĐBĐVN:

+ Điều 1:Trừ đội bóng đá TCDK SLNA ba (03) điểm từ tổng số điểm hiện có của đội bóng tại giải VĐQG Petro Vietnam Gas 2008 do BTC SVĐ Vinh đã không đảm bảo an ninh, an toàn để xảy ra sự cố nghiêm trọng làm tổn hại đến uy tín, danh dự của LĐBĐVN.

 

+ Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Đội bóng đá TCDK SLNA có quyền khiếu nại lên Ban giải quyết khiếu nại LĐBĐVN trong vòng 7 ngày kể từ ngày nhận Quyết định kỷ luật

 

+ Điều 3: BTC giải, Phòng tổ chức thi đấu, các đơn vị, cá nhân có liên quan, đội bóng đá TCDK SLNA chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

* Quyết định số 349/QĐ-LĐBĐVN:

+ Điều 1: Cảnh cáo ông Lô Trung Thành, Trưởng BTC SVĐ Vinh do không hoàn thành nhiệm vụ để xảy ra sự cố nghiêm trọng ảnh hưởng tới hình ảnh, uy tín của LĐBĐVN.

 

+ Điều2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. BTC giải, Phòng tổ chức thi đấu, các đơn vị, cá nhân có liên quan, ông Lô Trung Thành chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

* Quyết định số 350/QĐ-LĐBĐVN:

+ Điều 1: Cảnh cáo ông Ngô Sỹ Sơn, Phó Trưởng BTC phụ trách an ninh trận đấu ngày 25/5/2008 trên SVĐ Vinh do không hoàn thành nhiệm vụ để xảy ra sự cố nghiêm trọng ảnh hưởng tới hình ảnh, uy tín của LĐBĐVN.

+ Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. BTC giải, Phòng tổ chức thi đấu, các đơn vị, cá nhân có liên quan, ông Ngô Sỹ Sơn chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

* Quyết định số 351/QĐ-LĐBĐVN:

+ Điều 1: Phạt Đội bóng đá Xi Măng Hải Phòng 30 triệu đồng do Cổ động viên của Đội bóng có hành vi đốt pháo trên SVĐ Vinh trong trận đấu giữa Đội bóng TCDK SLNA và Xi Măng Hải Phòng tại lượt trận thứ 18 ngày 25/5/2008.

 

+ Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Đội bóng đá Xi Măng Hải Phòng có trách nhiệm nộp tiền phạt theo quy định tại Điều 1 vào tài khoản LĐBĐVN trong vòng 15 ngày kể từ ngày Quyết định kỷ luật có hiệu lực.

 

+ Điều 3: Đội bóng đá Xi Măng Hải Phòng có quyền khiếu nại lên Ban giải quyết khiếu nại LĐBĐVN trong vòng 7 ngày kể từ ngày nhận được Quyết định kỷ luật.

 

+ Điều 4: BTC giải, Phòng tổ chức thi đấu, Phòng KHTC, các đơn vị, cá nhân liên quan, Đội bóng đá Xi Măng Hải Phòng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nguồn: VFF