Ban giải quyết khiếu nại hủy Quyết định kỷ luật phạt BTC sân Đồng Tháp

Hôm nay (12/7), Ban giải quyết khiếu nại LĐBĐVN đã nhóm họp để xem xét và giải quyết khiếu nại của BTC sân Đồng Tháp đối với Quyết định kỷ luật số 161/QĐ-LĐBĐVN của Ban kỷ luật LĐBĐVN

Hôm nay (12/7), Ban giải quyết khiếu nại LĐBĐVN đã nhóm họp để xem xét và giải quyết khiếu nại của BTC sân Đồng Tháp đối với Quyết định kỷ luật số 161/QĐ-LĐBĐVN của Ban kỷ luật LĐBĐVN (Cảnh cáo và phạt Ban Tổ chức trận đấu của Câu lạc bộ bóng đá TĐCS Đồng Tháp 30.000.000đ vi phạm Điều 63 khoản 3 do Ban Tổ chức trận đấu không đảm bảo an ninh an toàn để khán giả tấn công quan chức trận đấu).

 

Theo nhận định của Ban giải quyết khiếu nại, sau trận đấu, mặc dù tổ trọng tài và giám sát có bị khán giả bao vây, tuy nhiên lực lượng cảnh sát 113 đã kịp thời hộ tống ra khỏi địa bàn Đồng Tháp an toàn. Vì vậy, chưa đủ cơ sở để kỷ luật Ban Tổ chức trận đấu của CLB bóng đá TĐCS Đồng Tháp như Quyết định số 161/QĐ-LĐBĐVN ngày 25/5/2011 nêu trên.

 

Căn cứ Biên bản cuộc họp giải quyết khiếu nại của Uỷ ban giải quyết khiếu nại, Trưởng Ban giải quyết khiếu nại quyết định như sau :

 

Điều 1. Huỷ bỏ Quyết định số 161/QĐ-LĐBĐVN ngày 25 tháng 5 năm 2011 của Ban kỷ luật LĐBĐVN về việc kỷ luật Ban tổ chức trận đấu của Câu lạc bộ bóng đá TĐCS Đồng Tháp.

 

Điều 2. Quyết định này là quyết định cuối cùng và có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

Chỉ Hội nghị toàn thể Ban Chấp hành LĐBĐVN hoặc Đại hội LĐBĐVN mới có quyền xem xét lại Quyết định này theo đề nghị của Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam.