2006 FIFA WORLD CUP GERMANY Đăng ký thẻ phóng viên (online)

Từ ngày 12-10-2005, hệ thống đăng ký thẻ phóng viên trực tuyến (online) sẽ bắt đầu đi vào hoạt động trên trang web chính thức của FIFA www.FIFAworldcup.com.

12/10/2005 00:00:00
Từ ngày 12-10-2005, hệ thống đăng ký thẻ phóng viên trực tuyến (online) sẽ bắt đầu đi vào hoạt động trên trang web chính thức của FIFA www.FIFAworldcup.com.

Thay vì sử dụng các mẫu đăng ký bằng giấy như trước đây, lần đầu tiên trọng lịch sử Giải FIFA world Cup sẽ sử dụng các mẫu đăng ký điện tử. Người sử dụng sẽ có một ID và mật khẩu để truy cập và đăng ký. Hạn nhận cuối cùng vào ngày 31/12/2005. Từ cuối tháng 1/2006 trở đi, những đơn đăng ký thành công sẽ nhận bản xác nhận của BTC.

 
Thủ tục
 
Bắt đầu từ đầu tháng 10-2005, các Liên đoàn bóng đá quốc gia sẽ nhận qua đường bưu điện số lượng hạn chế (quota) đơn đăng ký phóng viên viết và phóng viên ảnh (mỗi một phong bì sẽ có 1 số seri, ID người sử dụng và mật khẩu để điền vào mẫu đăng ký điện tử). Chỉ tiêu này sẽ dựa vào số lượng phóng viên đã từng tham dự ở các giải trước.
 
Phóng viên báo chí tại giải FIFA world Cup sẽ được chia thành nhiều chức năng (PV viết, PV ảnh, PV báo điện tử, những cơ quan phát thanh/ truyền hình không có bản quyền truyền hình…). Riêng bình luận viên hoặc các kỹ thuật viên của cơ quan có bản quyền truyền hình sẽ do Công ty Infront Sports & Media AG chịu trách nhiệm.
 
Các loại chức năng báo chí gồm:
 
1. Phóng viên viết/ Phóng viên ảnh
 
Phóng viên viết/ phóng viên ảnh làm việc cho các tờ báo, tạp chí và các ấn phẩm khác phải gửi đơn đăng ký qua Liên đoàn bóng đá quốc gia nước mình.
 
2. Phóng viên quốc tế tự do / Phóng viên báo điện tử
Đăng ký trực tiếp với FIFA qua địa chỉ e-mail: FWC06media.Accreditation@fifa.org
 
3. Phóng viên phát thanh/ truyền hình không có bản quyền truyền hình (NRH)
 
Phóng viên truyền hình/ truyền thanh không có bản quyền truyền hình (NRH) là những công ty truyền hình hoặc truyền thanh không có quyền đưa tin về Giải FIFA world Cup nhưng được BTC chấp nhận với những điều kiện nhất định sẽ liên lạc trực tiếp với FIFA FWC06media.Accreditation@fifa.org. BTC nhấn mạnh rằng, số lượng cho loại này rất hạn chế vì những lý do pháp lý và có thể được cấp muộn hơn.

3. Phóng viên truyền hình/ truyền thanh có bản quyền truyền hình do Infront Sports & Media AG trực tiếp chịu trách nhiệm.