Lễ khai trương Đài lửa Olympic mùa đông 2006

Ban tổ chức Thế vận hội Olympic mùa đông Torino 2006 (TOROC) đã khai trương Đài lửa Thế vận hội tại Turin.

Ban tổ chức Thế vận hội Olympic mùa đông Torino 2006 (TOROC) đã khai trương Đài lửa Thế vận hội tại Turin.

Đài Lửa Thế vận hội Olympic mùa đông 2006

Đài lửa cao 57 mét sẽ được thắp sáng vào hôm khai mạc Thế vận hội (10/2/2006) và sẽ cháy suốt trong thời gian diễn ra Thế vận hội. Đài lửa cũng là sự tượng trưng cho văn hoá, tinh thần và lịch sử của quốc gia đăng cai.

Đài lửa cũng như ngọn đuốc của Thế vận hội Torino 2006 đều do Pininfarina thiết kế. Cột đài lửa vươn cao tượng trưng cho những thách thức vươn đến những kỷ lục mới của một sự kiện thể thao quan trọng và lớn nhất thế giới. 5 cột đỡ thể hiện quyền năng, cũng như tinh thần thể thao Olympic cao quý. Đây được xem là Đài lửa cao nhất trong lịch sử Thế vận hội. 


(Theo Website UBTDTT)