Danh sách website các CLB tại Việt Nam

CLB Bình Dương: http://www.bongdabinhduong.com/ CLB Bình Định: http://bongdabinhdinh.com/ CLB SLNA: http://www.slna-fc.com/ CLB LG.HN.ACB: http://www.chfnews.com/ CLB Thép Miền Nam Cảng Sài Gòn (TP.HCM): http://www.tmn-csgfc.com.vn/ CLB Gạch Đồng Tâm Long An: http://www.dongtamfc.com CLB Thể Công:http://www.thecong-fc.com/CLB Xi măng Hải Phòng: http://www.xmhpfc.com/

CLB Bình Dương: http://www.bongdabinhduong.com/

CLB Bình Định: http://bongdabinhdinh.com/

CLB SLNA: http://www.slna-fc.com/

CLB LG.HN.ACB: http://www.chfnews.com/

CLB Thép Miền Nam Cảng Sài Gòn (TP.HCM): http://www.tmn-csgfc.com.vn/

CLB Gạch Đồng Tâm Long An: http://www.dongtamfc.com

CLB Thể Công:http://www.thecong-fc.com/
CLB Xi măng Hải Phòng: http://www.xmhpfc.com/